Profesjonalny sprzęt do sprzątania «HBC®»

Profesjonalny sprzęt do sprzątania marki „HBC®”.

Technologie i innowacje, które odróżniają nas od wszystkich Salmon® Hygiene Technology produkuje najbardziej kompletną i innowacyjną linię narzędzi do sprzątania

  • Trzy poziomy jakości dla przemysłu
  • Pełne kodowanie kolorami inwentarza
  • Produkty z materiałów zatwierdzonych przez FDA/UE
  • Odporność chemiczna i termiczna
  • Ekstremalna wytrzymałość
  • Łatwe czyszczenie i obsługa
  • Uniwersalna i ergonomiczna konstrukcja produktu

Produkty Salmon® Hygiene Technology mają na celu poprawę i zwiększenie widoczności kontroli higieny, analizy ryzyka i krytycznych punktów kontroli (HACCP), a także dokumentowanie standardów higieny podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Firma Hill Brush jest członkiem Europejskiej Federacji producentów szczotek. Nasze narzędzia spełniają najsurowsze kryteria określone przez wszystkie organy regulacyjne w Europie i USA.

Dzięki przynależności do Europejskiej Federacji producentów szczotek dostarczamy narzędzia najwyższej jakości, spełniające obowiązujące dyrektywy higieniczne. Nasze narzędzia są zaprojektowane tak, aby w 100% spełniać wymagania przemysłu spożywczego