Kontakt

Przedstawicielstwa
Żytomierz
Połtawa
Winnica
Dniepr
Charków
Lwów
Iwano-Frankiwsk
Ukraina, 10014 Żytomierz, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, lok. 1
Ukraina, 36008 Połtawa, ul. Weterynarna 22, lok. 207
Ukraina, 21034 Winnica, ul. Maksyma Szymka 42A
Ukraina, 49127 Dniepr, ul. Awtoparkowa 5
Ukraina, 79066 Lwów, ul. Zelena 301
Ukraina, 76494, Iwano-Frankiwsk, ul. Dudajewa, 13