Środki dezynfekujące „DEZMARK®”

Środki dezynfekujące „DEZMARK®”

Profesjonalne środki dezynfekcyjne marki „DEZMARK®” produkowane są w postaci roztworów, w postaci proszku (granulatu) oraz tabletek. Aktywny chlor, który uwalnia się podczas rozpuszczania tabletek i proszków „DEZMARK®”, ma nie tylko działanie antybakteryjne, ale także usuwa zanieczyszczenia, związki organiczne i substancje barwiące. Profesjonalne środki dezynfekujące „DEZMARK®” przeznaczone są do dezynfekcji sprzętu, wyrobów medycznych oraz powierzchni w zakładach i placówkach służby zdrowia, zakładach karnych, zakładach karnych, przemyśle farmaceutycznym, mikrobiologicznym, perfumeryjno-kosmetycznym, spożywczym, zakładach użyteczności publicznej, gospodarce restauracyjnej, sferze rekreacji i obiektach rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, transporcie, służbach celnych i granicznych, jednostkach i pododdziałach wojskowych, obiektach obrony cywilnej, instytucjach bankowych, placówkach oświatowo-wychowawczych i przedszkolach dziecięcych, instytucjach handlowych oraz w życiu codziennym.