Środki uzdatniania wody „AQUASEPT®”

Środki uzdatniania wody „AQUASEPT®”

Skoncentrowane profesjonalne środki „AQUASEPT®” przeznaczone są do czyszczenia basenów, uzdatniania i oczyszczania wody w obiektach przemysłowych. Zastosowanie środków „AQUASEPT®” pozwoli zapobiegać powstawaniu osadów mineralnych i biologicznych na powierzchniach urządzeń oraz w rurociągach, zabezpieczy konstrukcje wykonane z różnych materiałów konstrukcyjnych przed korozją, wypłucze urządzenia z powstałych już osadów pochodzenia organicznego i nieorganicznego oraz zmniejszy możliwość tworzenia się piany w układach obiegowych.