Dezinfectanți „BAREKSAN®”

Dezinfectanți „BAREKSAN®”

Brandul BAREKSAN® este reprezentat de dezinfectanti profesionisti atat de uz veterinar cat si medical. În funcție de necesități, produsele marca BAREKSAN® pot fi utilizate pentru dezinfecția animalelor și spațiilor de păsări, incubatoare, abatoare și fabrici de prelucrare a cărnii, echipamente pentru industria laptelui, sisteme de alimentare cu apă potabilă, fabrici de procesare a păsărilor de curte și ouălor, punctelor veterinare și pentru dezinfecția echipamente, produse și suprafețe medicale din instituțiile și instituțiile de îngrijire a sănătății, sistemul penitenciar, la industria farmaceutică, microbiologică, parfumerie și cosmetică, industria alimentară, unități de servicii comunale și casnice, industria restaurantelor, sfera recreerii și divertismentului, unităților sportive și sanitare , transport, servicii vamale și de frontieră, unități și subdiviziuni militare, unități de apărare civilă, instituții bancare, instituții de învățământ, instituții de învățământ și instituții preșcolare pentru copii, instituții de comerț și în viața de zi cu zi.