Środki dezynfekujące „BAREXAN®”

Środki dezynfekujące „BAREXAN®”

Marka „BAREXAN®” jest reprezentowana przez profesjonalne środki dezynfekujące zarówno weterynaryjne, jak i medyczne. W zależności od potrzeb produkty marki BAREKSAN® mogą być stosowane do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich i drobiarskich, wylęgarni, ubojni i zakładów mięsnych, urządzeń przemysłu mleczarskiego, systemów zaopatrzenia w wodę pitną, zakładów przetwórstwa drobiu i jaj, punktów weterynaryjnych oraz do dezynfekcji sprzętu, wyrobów medycznych, a także powierzchni w zakładach i placówkach służby zdrowia, systemie penitencjarnym, farmaceutycznym, mikrobiologicznym, perfumeryjno-kosmetycznym, przetwórstwie spożywczym, usługach komunalnych i domowych, gastronomii, rekreacji i rozrywki, obiektów sportowych i zdrowotnych, transportu, służb celnych i granicznych, jednostek i pododdziałów wojskowych, obiektów obrony cywilnej, instytucji bankowych, placówek oświatowo-wychowawczych i przedszkoli dziecięcych, instytucji handlowych oraz w życiu codziennym.