Sprzęt higieniczny «AWE®»

Sprzęt higieniczny pod marką „AWE®”

Dyrektywa Unii Europejskiej WE 64/433 wprowadziła obowiązek bezpiecznej produkcji artykułów spożywczych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Przestrzeganie wymagań higienicznych, kas pracowników, maszyn, mechanizmów oraz pomieszczeń produkcyjnych jest głównym warunkiem wytwarzania bezpiecznych wyrobów. Wysoki poziom higieny jest synonimem wysokiej jakości żywności!

Produkty firmy „AWE®” są zgodne z najnowszymi trendami technicznymi i przeznaczone są do:

• mycie,

• dezynfekowanie,

• sterylizacji,

• suszenie.

Dla ułatwienia identyfikacji przeznaczenia każdy produkt jest oznaczony symbolem graficznym, dzięki czemu można dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego dowolnej wielkości.