Czerwony Krzyż + UHT

Czerwony Krzyż + UHT

28 Грудня 2021

Czynienie dobra to zaszczytna misja, dlatego nasza firma od wielu lat nie stoi z boku, jeśli ktoś w trudnej lub nagłej sytuacji potrzebuje czegoś więcej niż współczucia i duchowego miłosierdzia.

Cieszymy się, że ciągła współpraca z organizacjami humanitarnymi i charytatywnymi daje nam możliwość nie słowem, ale czynem, aby pomóc tym, którzy potrzebują naszego wsparcia tu i teraz.

W tym roku, 16 grudnia, nasza firma połączyła swoje działania charytatywne z przedstawicielem największej sieci humanitarnej na świecie — Stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża Ukrainy i wniosła swój możliwy wkład w skrzynkę dobra i zgody. 

W naszym koszyku upominkowym umieszczamy produkty własnej produkcji, które od 2 lat z rzędu otrzymują honorową nagrodę dorocznej Narodowej oceny jakości towarów i usług na Ukrainie - „Gwiazda Jakości”, dzięki czemu Firma UHT od 21 lat realizuje swoją główną misję — czynić świat czystszym i bezpieczniejszym.

Niewątpliwie zawsze będziemy nadal uczestniczyć w ważnych społecznie projektach, które promują dobrostan i poprawiają zdrowie społeczne i fizyczne wszystkich potrzebujących, ponieważ szczerze wierzymy, że przezwyciężenie każdego kryzysu i kłopotów jest możliwe tylko razem i tylko dobrodziejstwem.